Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Eksperimentalna pivovarna iz Žalca deluje že od konca prejšnjega stoletja, v svojih sodih pa z uporabo različnih pivovarskih tehnologij ustvarja manjše količine izjemno zanimivih inovativnih piv.

Pivovarna je po svoji naravi eksperimentalna pivovarna, ki na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu deluje že 45 let. Nastala je zaradi potrebe takratne pivovarske industrije po strokovni in raziskovalni podpori, ter za potrebe slovenskega žlahtniteljskega programa hmelja, saj je nujno potrebna za določanje pivovarske vrednosti hmeljnih sort in novih križancev. Pomembno poslanstvo je njen izobraževalni namen. Zaradi narave dela in možnosti uporabe različnih pivovarskih tehnologij lahko proizvajajo različna eksperimentalna piva v manjših količinah.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, kjer s strokovnim, raziskovalnim, izobraževalnim in svetovalnim delom pomembno prispeva k razvoju slovenskega hmeljarstva in pivovarstva in ostalih kmetijskih panog.

Inštitut že od ustanovitve leta 1952 skrbi za znanstveni in tehnološki razvoj slovenskega hmeljarstva. Je edina ustanova, kjer je skoncentrirano dolgoletno znanje na področju hmeljarstva, tako na znanstvenem kakor tudi na strokovnem in praktičnem nivoju. Rezultat lastnega žlahtniteljskega dela so slovenske sorte hmelja, ki se pridelujejo v kar 98 % slovenskih hmeljišč in dosegajo visoko pivovarsko vrednost tudi v tujini. Za pivovarne opravlja inštitut laboratorijske analize surovin, intermediatov v tehnološkem procesu in končnih izdelkov ter sodeluje pri reševanju tehnoloških problemov. Na inštitutu izvajajo tudi izobraževanja za preskuševalce piva »beer taster« v treh stopnjah. Tesno sodelujejo z mednarodnimi organizacijami, ki so zadolžene za raziskovalni in strokovni razvoj novih preskusnih metod v okviru analizne komisije Evropskega združenja pivovarjev in analizne skupine hmeljnih laboratorijev.

Piva varjena na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je mogoče poskusiti in kupiti na Fontani piv v Žalcu v času njenega obratovanja. Obisk Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je mogoč po predhodnem dogovoru oziroma nekajkrat letno, ko odpremo svoja vrata in ponudimo piva raziskovalne pivovarne svojim gostom. Dnevi odprtih vrat bodo predhodno objavljeni na naši spletni strani in facebook strani.

Obiščite spletno stran pivovarja

Znanost in ustvarjalnost

Varijo piva z različnimi kombinacijami vhodnih surovin in hmeljnih genotipov v različnih tehnoloških načinih.

V deželi hmelja

Kratke počitnice s pivom v roki.

Zakladi Štajerske in Koroške

Kratke počitnice s pivom v roki.

Foto: Igor Unuk

Obiščite tudi

Pivska fontana

EKO muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Ribnik Vrbje

Izberite jezik

Ste stari 18 ali več?

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju.